Жидкость для биотуалета

18.00

Артикул: Peat40L-1-1-1-1 Категории: ,

Описание

Информация:

Марка: Септик
Объем: 1 l
Аромат: Яблоко.

Концентрат

Brīdinājums par ķīmisko vielu P102 Sargāt no bērniem., P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus / sejas aizsargus.,

P302+P350 saskarē ar ĀDU: Maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu., P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: iet pie ārsta.